INGELA MARKLUND JOHANSSOn AB

BETEENDEVETARE & ORGANISATIONSKONSULT

Arbetsmiljö, hållbarhet & arbetsglädje. 

Arbetsmiljö

Social & Organisatorisk arbetsmiljö

Faktautredningar

Faktautredningar vid kränkning

Kris & Konflikthantering

När det blir svårt

Mer

DISC Analys

Vad är " färgerna" egentligen? 

Mer

Ledarskap

Att leda människor

Mer

Utbildningar

Fortbildning & Föreläsningar 

Mer

Det nya Arbetslivet

I en tid av snabba förändringar sätts organisationer på prov. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete med omsorg och kunskaper om människor, en rimlig arbetsbelastning och möjligheter till utveckling ger resultat. Medarbetare som mår bra vill bidra och arbetet blir meningsfullt. Samarbete, tillit, hållbarhet och kommunikation i arbetslivet är viktigare än någonsin förr. Att se människan som en helhet och som den absolut viktigaste resursen gör skillnaden.  Tillsammans. 

Kartläggning & Utredning

När det vanliga arbetsmiljöarbetet inte riktigt räcker till, när det behövs en mer fördjupad bild av nuläget, när det känns extra viktigt att rätt insatser och åtgärder sätts in så kan min kompetens hjälpa till. Har ni krav från Arbetsmiljöverket att anlita en oberoende utredare? Eller när ni vill få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet så kan jag ge stöd i att hitta den modell som passar just er. 

Om Arbetsliv.nu

Som beteendevetare och organisationskonsult är jag ”expert” på människans beteende och mötet mellan individ och arbete, utbildning och utveckling. Dagens arbetsliv ställer höga krav på oss människor, vi är i ständig förändring och med det följer ökade krav på så väl chefer som medarbetare.
Exempel på mina uppdrag kan vara utveckling av arbetsmiljöarbetet, olika bedömningar, coaching, ledarstöd, grupphandledning, kartläggningar, utredningar, faktautredning vid kränkningsanmälningar samt akuta arbetsmiljöinsatser som kris- och konflikthantering. Jag har tidigare arbetat inom företagshälsovården under många år och nu de senaste åren som fristående konsult, med uppdrag i stora och små organisationer och företag. Jag har egen handledning och prioriterar fortbildning för att kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet till er. Välkomna.

Kundcitat

”Det första jag tänker på är den trygghet som du speglar, det skapar genast ett förtroende för dig som person. Du har en förmåga att vara väldigt konkret på ett mjukt sätt, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Du har en förmåga att se människan och få den att uttrycka sina tankar och funderingar på ett väldigt bra sätt. Jag har haft förmånen att få följa dig under många år och det första intrycket består än idag. Du är duktig på att hitta kärnan i ett dilemma eller problem utan att tappa något efter vägen. Vi har haft förtroendet att få nyttja dina tjänster på olika sätt och vi är väldigt nöjda med allt. Jag kan varmt rekommendera dig till andra.”

Sirpa Jacobsson, HR-chef LLT

Allt börjar med en enkel dialog!