TJÄNSTER

Vilka behov har er organisation ?

” Tillsammans gör vi skillnad ”    

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är är min hjärtefråga och jag har kompetens i hur man skapar en bra psykosocial arbetsmiljö och kan tex hjälpa er med undersökningar och kartläggningar av den psykosocial arbetsmiljön, fördjupade utredningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och OSA. Som extern resurs efter Arbetsmiljöverkets inspektioner, faktautredning och stöd vid kränkande särbehandling, stress, dess orsaker och hur det kan hanteras, såväl hos medarbetaren som i ett organisatoriskt perspektiv och mycket annat.

Faktautredningar

 

Faktaundersökning är en kvalitetssäkrad metod som utarbetats av de norska mobbningsforskarna Helge Hoel och Ståle Einarsen för att utreda upplevda kränkningar i arbetslivet. Jag är utbildad av dessa två, samt forskaren Stefan Blomberg, som bla skrivit boken Mobbning i arbetslivet, och jag har genomgått alla tre stegen i utbildningen av metoden. Målet med en utredning är att efter anmälan om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier i arbetet fastställa vad som faktiskt har hänt för att kunna sätta stopp för eventuella kränkningar och sätta in rätt åtgärder som arbetsgivare.
Faktaundersökning synkar med arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning. Utredaren ska objektivt undersöka grunden för anklagelser genom att samla in fakta om vad som hänt.

Kris & Konflikthantering

Behöver du se över din krisorganisation och säkra kompetensen i ditt företag så hjälper jag gärna till. Jag har under många år arbetat med att möta medarbetare och arbetsgrupper i kris och stöttat chefer i deras krishanteringsprocesser ute på arbetsplatser. Jag kommer gärna ut till er om så önskas men kan även erbjuda en lugn och trygg miljö på mina kontor, vilket ofta uppskattas när det hänt svåra saker.

DISC Analys

Vad är ” färgerna” och DISCen egentligen?

Ett sätt att förstå dina och din grupps beteendetendenser
Utveckla förståelsen för hur ditt beteende påverkar andra
Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader och olikheter
Utveckla strategier för förbättrat samarbete och kommunikation
Fungerar utmärkt för inspiration och fortbildning som handlar om samarbete, kommunikation, bemötande och beteendenormer. Det finns möjlighet att göra egna profiler och att se hela gruppens resultat men det finns även andra användbara upplägg.

Ledarskap

Att vara chef och ledare i dagens arbetsliv ställer krav. Behovet av ett eget stöd, i form av en coach eller ett ”bollplank” är större än någonsin förut. Att få ”tänka högt” med någon utifrån, få egen feedback och möjlighet att reflektera, är något som bör finnas tillgängligt för alla i uppdraget som ledare i dagens arbetsliv.

Jag erbjuder en lugn och trivsam miljö vid mina kontor eller kommer ut till er om ni så önskar, hör av er så tittar vi på ett upplägg som fungerar för dig och er.

Utbildningar

Då alla organisationer och verksamheter har olika behov av utbildning och föreläsningar så anpassar jag upplägget i dialog med er. Jag erbjuder grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet men även riktad fördjupad utbildning. Under fliken Arbetsmiljö kan du se mer av området som jag kan hjälpa till inom. Dagens arbetsliv kräver ständig fortbildning och kompetensutveckling – allt för ett hållbart arbetsliv.

Allt börjar med en enkel dialog!