ARBETSMILJÖ

” Vi är ju varandras arbetsmiljö ”

Arbetsmiljö i ett hållbart arbetsliv

 

Arbetsmiljö är är min hjärtefråga och jag har kompetens i hur man skapar en bra psykosocial arbetsmiljö och kan tex hjälpa er med:

 • Undersökningar och kartläggningar av den  psykosocial arbetsmiljön (AFS2015:4)
 • Fördjupade utredningar 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och OSA
 • Som extern resurs efter Arbetsmiljöverkets inspektioner
 • Faktautredning och stöd vid kränkande särbehandling 
 • Stress, dess orsaker och hur det kan hanteras, såväl hos medarbetaren som i ett organisatoriskt perspektiv 
 • Riskbedömning inom psykosocial arbetsmiljö
 • Riskbedömning vid förändring och stöd vid förändringar
 • Förebygga och hantera konflikter
 • Motverka kränkande särbehandling och trakasserier
 • Jämställdhet i arbetslivet
 • Kommunikation och samarbete – utbildning och övniing i grupper
 • Ledarskap, handledning, stöd och utveckling
 • Process/grupphandledning
 • Stöd vid rehabilitering
 • Olika typer av samtal för medarbetare
 • Förebygga hot och våld
 • Krisstöd och krishantering i organisationen
 • Utbildningar och föreläsningar- anpassade efter era specifika behov

 

Allt börjar med en enkel dialog!