DISC Analys

” Ett roligt verktyg för att öka medvetenheten om våra beteenden och hur vi når varandra för ett gott samarbete”

En Våra beteenden är synliga 

 

Vad är ” färgerna” och DISCen egentligen?

  • Ett sätt att förstå dina och din grupps beteendetendenser
  • Utveckla förståelsen för hur ditt beteende påverkar andra
  • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader och olikheter
  • Utveckla strategier för förbättrat samarbete och kommunikation

 

Använd DISC en -För en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö och 
få bättre koll på era olikheter! Jobbiga arbetskamrater eller går det tungt i ledningsgruppen? Det är ofta våra beteenden som stökar till det för oss när vi ska samarbeta. Öka er gemensamma kunskap med stöd av en kommunikations- och beteende analys för att få en bättre arbetsmiljö. Kravet finns förtydligat i Arbetsmiljöverkets föreskrift, OSA 2015:4 och mobbing, kränkande särbehandling och ett stressat beteende skapar otrivsel och ohälsa.
Ett upplägg kan vara att alla gör en personlig kommunikations- och beteende analys online – Extended DISC, för att få insikt i hur egna beteendet påverkar andra och hur jag påverkas av andras beteende. Vad skapar stress, hur jag märker att jag är stressad och vad jag kan göra för att minska upplevelsen av stress hos mig och för andra i min grupp.
Under stress tappar vi strategier för god kommunikation och vår förståelse för andra minskar. Konflikter, missförstånd, och kränkande särbehandling kan förebyggas med en ökad medvetenhet. Ni får en arbetsmiljö med färre missförstånd och bättre samarbete för både dig själv, din grupp och dina andra kollegor när hela teamet har ett gemensamt synsätt på beteendenormerna.

Olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om och respekterar varandra. Det gör att vi enklare undviker kränkande särbehandling och har fungerande rutiner för bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Här kommer min långa erfarenhet av arbetsmiljöarbete verkligen att utgöra ett mervärde för er. 

 Vinsten för er blir;

  • En större självinsikt och förstår hur andra kan uppfatta dig
  • Respektera och förstå olika beteenden hos dina medarbetare
  • Kan möta andra i kommunikation med större förståelse
  • Kan hjälpa till att eliminera stressituationer för ökad arbetsbelastning
  • Ökad insikt i förebyggande hantering för god organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4

Ja, DISCen fungerar utmärkt för inspiration och fortbildning som handlar om samarbete, kommunikation, bemötande och beteendenormer. Det finns möjlighet att göra egna profiler och att se hela gruppens resultat men det finns även andra användbara upplägg. 

Jag är certifierad sen flera år tillbaka berättar gärna mer om detta roliga verktyg. 

 

 

Allt börjar med en enkel dialog!