KRIS & KONFLIKTHANTERING

” När det som inte får hända ändå händer” 

Kris & konflikter i arbetslivet

 

Behöver du se över din krisorganisation och säkra kompetensen i ditt företag  så hjälper jag gärna till. Jag har under många år arbetat med att möta medarbetare och arbetsgrupper i kris och stöttat chefer i deras krishanteringsprocesser ute på arbetsplatser. Jag kommer gärna ut till er om så önskas men kan även erbjuda en lugn och trygg miljö på mina kontor, vilket ofta uppskattas när det hänt svåra saker.

 

Där människor möts uppstår alltid konflikter. Inget konstigt med det men i arbetslivet behöver vi beredskap, strategier och kunskap för att hantera meningsmotsättningar och de olika typerna av konflikter som kan uppstå.  Inte hanterade konfliketer utgör annars en risk i arbetsmiljön och det sliter på människor och organisationen. Jag kan erbjuda utbildningar  och handledning inom området, men även hjälpa till med att hantera svårare konflikter på arbetsplatsen – när man behöver stöd utifrån för att komma vidare. 

 

 

 

 

Allt börjar med en enkel dialog!