LEDARSKAP

”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.”

Att leda människor

 

Att vara chef och ledare i dagens arbetsliv ställer krav. Behovet av ett eget stöd i form av en coach eller ett ”bollplank” är större än någonsin förut. Att få ”tänka högt” med någon utifrån, få egen feedback och möjlighet att reflektera är något som bör finnas tillgängligt för alla i uppdraget som ledare. 

Som beteendevetare kan jag  stödja, bidra till  utveckling och utmana dej som ledare att utveckla ditt ledarskap, allt i syftet att förbättra och din situation, din arbetsmiljö och med det även din organisation. För detta krävs ett högt förtroende och tillit mellan oss två och vi arbetar alltid utifrån dina önskemål och behov.  

För att skapa en motiverande arbetsmiljö och uppmana medarbetare att fokusera på beteenden som skapar resultat krävs det att chefer kan bryta ned strategiska mål till meningsfulla och motiverande individuella mål. Uppdraget som ledare är komplext, spännande och utmanande. Jag erbjuder erfarenhet, kunskap och verktyg som kan hjälpa dig och din organisation att uppnå välmående och mål.

Vi kan tex jobba med att du får utrymme att reflektera med någon utifrån, att skapa tydlighet och trygghet i organisationen, titta på roller, uppdraget, organisationsbeskrivningar och strategidokument som syftar till att tydliggöra förväntningar på dig som ledare – allt i syftet att minska stress och hitta hållbara strategier. Jobba med önskade värderingar som skapar en hållbar utveckling, belöningsstrategier som förstärker beteenden som skapar ett bra arbetsklimat.

Bättre förstå och hantera motivation och drivkrafeter hos dig själv och dina medarbetare, hantera konflikter och öka förståelsen för olikheter hos oss människor, inte minst om hur vår hjärna fungerar vid stress och press. Hitta egna strategier för prioriteringar och återhämtning i vardagen – en förutsättning för ett bra ledarskap och att du ska hålla i längden såväl i ditt värdefulla liv som i ditt arbetsliv. 

Jag erbjuder en lugn och trivsam miljö vid mina kontor eller kommer ut till er om ni så önskar, hör av er så tittar vi på ett upplägg utifrån behov och  som fungerar för dig som ledare eller grupp.

 

Allt börjar med en enkel dialog!